Nghiên cứu, tư vấn, đào tạo và phát triển giải pháp

Hệ thống dịch vụ IoT, Edge và Cloud; Học Máy và Phân Tích Dữ Liệu Lớn; Quá Trình Tự Động

Giá trị cốt lõi

Empowering trust by advancing service quality

Chuyên gia và chuyên môn sâu

Đội ngũ kết hợp chuyên gia nội địa và chuyên gia quốc tế nhiều kinh nghiệm tham gia triển khai dự án, hệ thống và sản phẩm phần mềm phức tạp

Giải pháp dựa trên nghiên cứu học thuật

Nền tảng nghiên cứu sâu rộng mang tính học thuật thế giới, sản phẩm tự phát triển từ nghiên cứu kết hợp với mã mở

Giải pháp mở và linh động cho ngữ cảnh Việt Nam

Xây dựng và làm chủ công nghệ học máy, dữ liệu lớn, quá trình tự động được thiết kế bởi và tạo ra bên trong Việt Nam

Dịch vụ

Tư vấn, đào tạo và phát triển giải pháp

Các giải pháp về quản trị dữ liệu (data governance); chất lượng dữ liệu (data quality); phân tích dữ liệu (data analysis); độ tin cậy, tính hiệu quả và trách nhiệm trong học máy (responsible AI/ML); cũng như chính sách công nghệ (IT policies)

Cung cấp các thiết kế ứng dụng IoT Edge Cloud dựa trên nguyên lý kỹ thuật trong hệ thống IoT Edge Cloud mang tính mở rộng , tin cậy và hiệu quả, ngay cả với hạ tầng kém

Đưa ra các kỹ thuật giám sát và tự động cho nhiều khía cạnh và ngữ cảnh

Nghiên cứu và phát triển platforms và hạ tầng cho phân tích dữ liệu lớn/học máy, phân tích tích hợp cho bảo trì, phương pháp giải thích học máymô hình dịch vụ cho học máy

Quy trình tự động kết nối phân tích dữ liệu, học máy và trí tuệ nhân tạo với dịch vụ của doanh nghiệp và con người trong doanh nghiệp (hybrid computing system of IoT, big data and clouds), cũng như giải pháp về liên thông trong IoT

Tư vấn và đánh giá giải pháp thích hợp cho vận hành và các quy trình quản trị

Hướng dẫn cách phát triển đội ngũ phân tích dữ liệu lớn và học máy cho xây dựng nền tảng dữ liệu lớn (big data platforms), phân tích dữ liệu lớn cho vận hành, tổng quan phân tích dữ liệu lớn, xây dựng hệ thống học máy, và tiến hành Chuyển đổi số

Phương pháp, công cụ và framework phần mềm

TENSAI Data Observability

Tools và phần mềm cho chính sách, quản trị và quan sát chất lượng data trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data platforms) đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy cho vận hành, phân tích, và dự báo.

DAIENSO Anomaly Detection

Mô hình học máy, pipeline và dịch vụ cho phát hiện bất thường và dự báo cho time-series data dựa trên ngữ cảnh vận hành và kết hợp các giải thuật state-of-the-art nhằm tăng độ chính xác và dễ dàng tích hợp, mở rộng.

DAIENSO Servicing AI/ML

Tools và dịch vụ cho triển khai các pipelines, chức năng học máy, các giải pháp thông minh theo thời gian thực, tích hợp với hệ thống dịch vụ trên edge-cloud hay on-premise của doanh nghiệp

FANSIPAN

Framework cung cấp giải pháp thông minh trong giám sát (tìm kiếm, quản lý, lưu trữ) và phát hiện (object detection, anomaly detection) cho hệ thống camera và sensors với khả năng mở rộng và liên thông.

COLLMS CuLao

Daienso framework triển khai dịch vụ LLM/AI assisant trên nền on-premise và lập trình LLM/AI assistant cho phát triển phần mềm và tác vụ thương mại

Lĩnh vực nghiên cứu đã và đang thực hiện

Về DAIENSO Lab

Thông tin chung

Daienso Lab thành lập với mục tiêu phát triển các giải pháp học máy và nền tảng thông minh theo thời gian thực (real-time) thích ứng với nhu cầu của các thị trường công nghiệp đang phát triển với mục tiêu: (1) ứng dụng và kết hợp các kỹ thuật phân tích dựa trên dữ liệu và học máy; (2) nghiên cứu & phát triển các giải pháp kết hợp ngữ cảnh và các điều kiện vận hành cụ thể, riêng biệt của từng doanh nghiệp; (3) giải quyết các vấn đề hạn chế về chuyên gia, tài nguyên, cơ sở hạ tầng cho việc triển khai ML/AI, IoT-Edge-Cloud Continuum và tự động hóa quá trình.

Đội ngũ

Trương Hồng Lĩnh

Đồng sáng lập PhD, chuyên ngành khoa học máy tính

Nguyễn Ngọc Như Trang

Đồng sáng lập Chuyên về Data/ML/AI

Nguyễn Văn Anh Tú

R&D Kỹ sư cloud

Phan Hiếu

R&D Kỹ sư MLOps

Our Partners

Đối tác